Page 1 of 1

Ще вземете ли участие през сезон 2013?

Posted: 15 Jan 2013 23:30
by Димитър Дулички
:?:

Re: Ще вземете ли участие през сезон 2013?

Posted: 22 Jan 2013 09:46
by hristoitchov
Не съм решил, но не поради липса на желание. Сигурно ще реша към края на Февруари.